Flutter - Images & Assets


 

İnternet üzerinden bir resim kullanmak için;


 

Asset dosyalarından resim kullanmak için ;

 

Öncelikle bir asset klosörü oluşturup içine resimlerimizi atıyoruz. daha sonra image : AssetImage("") kullanarak resimlerimizi alabiliriz . Tabi bundan önce pubspec.yaml içerisinden assets: kısmından resimlerimizi eklememeiz gerekiyor assets: -assests/space-1.jpg ile bir resmimizi alıyoruz

 


 Eğer asset folderındaki tüm resimleri dahil etmek istiyorsak assets kısmına assets/ yazmamız yeterlli olacaktır.

 

 

 Daha Fazlası için Notion : https://www.notion.so/Flutter-Images-Assets-a398bbc1e75944c6b5391a713872c90d

 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar