Nikto Kullanımı , Nikto Kali Tools
Nikto Kullanımında kullanılar başlıca Komutlar ve Ne işe Yaradıkları ;


CgiDirs+
Kısa Komutu -C’dir. (Büyük C)
Bu Komut CGI Klasörünü Tarar
Parametreleri;
none: Hiç bir cgi klasörünü taramaz.
all : Tüm cgi klasörlerini tarar.
/cgi/ : Sadece cgi veya cgi yerine yazdığımız herhangi bir klasör altında tarama yapar.
Örnek;
perl nikto.pl -h www.hedef.com -C all
perl nikto.pl -h www.hedef.com -C none
perl nikto.pl -h www.hedef.com -C /taranacakklasor
-cookie
Bulunan Cookie’leri (çerezleri) ekrana yansıtır.
Kısa Komutu -c’dir. (Küçük c)
Parametreleri Yoktur.
-evasion+
Evasion tekniklerini kullanmamıza yarar.
Örnek;
nikto.pl -h www.hedef.com -e 1
nikto.pl -h www.hedef.com -e 168 (1,6,8 numaralı evasion’lar aktif)
-mutate+
Kısa komutu -m’dir.
Mutation tekniklerini kullanmanızı sağlar.Birden fazla mutation tekniği kullanabilirsiniz.
Örnek;
perl nikto.pl -h www.hedef.com -m 1234
-nolookup
Kısa Komutu -n’dir.
Nolookup anlamında, tarama öncesi lookup yapmaz (Server’a whois çekmeden tarama yapar. Yani IP almaz, Name Server’ları kontrol etmez vs..
-port+
Kısa Komutu -p’dir
Tarama yapılırken kullanılacak Port’u seçer. Default Port 80’dir.
Yukardaki parametreler için örnek çoklu kullanım;
nikto.pl -h www.hedef.com -c -e 158 -u -p 80,443
Açıklama : Komutu açıklamak gerekirse; Cookie’leri uyar, evasion 1,5,8 kullan, proxy kullan ve 80, 443 portlara çalış.
-findonly
Kısa komutu -f’dir. (Küçük f)
Sadece HTTP(s) tarafından kullanılan portları tarar. Eğer full tarama yapacaksanız önerilmez.
Örnek;
perl nikto.pl -h www.hedef.com -f
-Format+
Kısa komutu -F’dir (Büyük F)
Bu komut tarama yapıldıktan sonra eğer kaydedilecekse, kaydetme formatını belirler .htm .txt vs..
-generic
Kısa komutu -g’dir.
Full tarama yapar. (Eğer hedefteki server log tutuyorsa kesin loglanmanızı sağlar)
-i : Hedef site Authentication istiyorsa bu parametre ile tarama yapılır.
Örnek;
nikto.pl -h www.hedef.com -c -i kullaniciadi:sifre
-Version
Kısa komutu -V’dir
Nikto’nun içinde olan; kullanılan database, plugin ve dosyaların versiyonlarını listeler.
-verbose
Kısa komutu -v’dir
Verbose modunu ON Yapar. Yani gelen giden istekleri detaylı olarak gösterir.
-update
Nikto’yu güncellememizi sağlar.
Örnek;
perl nikto.pl -h www.hedef.com -update
-ssl
Kısa komutu -ssl’dir.
Serverda SSL desteği var ise (Secure Socket Layer (Güvenli Socket Katmanı)) yani serverın SSL desteği olup olmadığını araştırır. Ayrıca “-p” parametresiyle de belirttiğimiz porta Secure Socket Layera göre (SSL) Attack yapar. (Secure Socket Layer bir çeşit Firewall olarak da sayılabilir)
Örnek;
perl nikto.pl -h www.hedef.com -ssl
-debug
debug modda tarama başlatır. Yeni başlayan arkadaşlar için fazla detaylıdır. 80-90 sayfalık belkide daha fazla bir sonuç gösterir.
Ayrıca bu komutu pekönermeyiz çünkü loglanmanız kesinleşir!
-root+
Kısa komutu -r’dir.
Sizin belirteceğiniz Root dizininde tarama yapar. (Tüm istekler için)
Örnek;
perl nikto.pl -h www.hedef.com -r /rootdizini
-timeout+
Kısa komutu -t’dir.
Türkçesi; zaman aşımıdır. Eğer tarayacağınız serverdan sizin belirleyeceğiniz sürede cevap gelmezse zaman aşımına uğrar. Varsayılan 2 saniyedir.
-useproxy
Serverı proxy kullanarak tarar. Proxy’leri Nikto’nun bulunduğu dizindeki nikto.conf dosyasını düzenleyerek belirleyebilirsiniz.
-vhost+
Gerçek olan (asıl) Host’u tarar. Eğer site üzerinden tarama yapıyorsanız yani bir örnek verecek olursak; 1.2.3.4 IP’li server’da barınan www.hedef.com olsun. Eğer www.hedef.com’da tarama yaptırıyorsak bunun Serverı yani 1.2.3.4 IP’de taramasını yapar.
-404+
404 hata sayfalarına ne tür işlem yapılacağını belirleyebilirsiniz.
Örnek;
perl nikto.pl -h www.hedef.com -404+deger
-config+
Belirleyeceğiniz ayar dosyasını kullanır.
-dbcheck
Nikto’da bulunan scan_database.db ve user_scan_database.db’lerini kullanarak yazım hatalarını (syntax errors) veritabanı ve diğer önemli dosyaları kontrol eder.

----------------------------------------------------------------------------
 root@kali:~# nikto -Help

   Options:
       -ask+               Whether to ask about submitting updates
                               yes   Ask about each (default)
                               no    Don't ask, don't send
                               auto  Don't ask, just send
       -Cgidirs+           Scan these CGI dirs: "none", "all", or values like "/cgi/ /cgi-a/"
       -config+            Use this config file
       -Display+           Turn on/off display outputs:
                               1     Show redirects
                               2     Show cookies received
                               3     Show all 200/OK responses
                               4     Show URLs which require authentication
                               D     Debug output
                               E     Display all HTTP errors
                               P     Print progress to STDOUT
                               S     Scrub output of IPs and hostnames
                               V     Verbose output
       -dbcheck           Check database and other key files for syntax errors
       -evasion+          Encoding technique:
                               1     Random URI encoding (non-UTF8)
                               2     Directory self-reference (/./)
                               3     Premature URL ending
                               4     Prepend long random string
                               5     Fake parameter
                               6     TAB as request spacer
                               7     Change the case of the URL
                               8     Use Windows directory separator (\)
                               A     Use a carriage return (0x0d) as a request spacer
                               B     Use binary value 0x0b as a request spacer
        -Format+           Save file (-o) format:
                               csv   Comma-separated-value
                               htm   HTML Format
                               nbe   Nessus NBE format
                               sql   Generic SQL (see docs for schema)
                               txt   Plain text
                               xml   XML Format
                               (if not specified the format will be taken from the file extension passed to -output)
       -Help              Extended help information
       -host+             Target host
       -404code           Ignore these HTTP codes as negative responses (always). Format is "302,301".
       -404string         Ignore this string in response body content as negative response (always). Can be a regular expression.
       -id+               Host authentication to use, format is id:pass or id:pass:realm
       -key+              Client certificate key file
       -list-plugins      List all available plugins, perform no testing
       -maxtime+          Maximum testing time per host (e.g., 1h, 60m, 3600s)
       -mutate+           Guess additional file names:
                               1     Test all files with all root directories
                               2     Guess for password file names
                               3     Enumerate user names via Apache (/~user type requests)
                               4     Enumerate user names via cgiwrap (/cgi-bin/cgiwrap/~user type requests)
                               5     Attempt to brute force sub-domain names, assume that the host name is the parent domain
                               6     Attempt to guess directory names from the supplied dictionary file
       -mutate-options    Provide information for mutates
       -nointeractive     Disables interactive features
       -nolookup          Disables DNS lookups
       -nossl             Disables the use of SSL
       -no404             Disables nikto attempting to guess a 404 page
       -Option            Over-ride an option in nikto.conf, can be issued multiple times
       -output+           Write output to this file ('.' for auto-name)
       -Pause+            Pause between tests (seconds, integer or float)
       -Plugins+          List of plugins to run (default: ALL)
       -port+             Port to use (default 80)
       -RSAcert+          Client certificate file
       -root+             Prepend root value to all requests, format is /directory
       -Save              Save positive responses to this directory ('.' for auto-name)
       -ssl               Force ssl mode on port
       -Tuning+           Scan tuning:
                               1     Interesting File / Seen in logs
                               2     Misconfiguration / Default File
                               3     Information Disclosure
                               4     Injection (XSS/Script/HTML)
                               5     Remote File Retrieval - Inside Web Root
                               6     Denial of Service
                               7     Remote File Retrieval - Server Wide
                               8     Command Execution / Remote Shell
                               9     SQL Injection
                               0     File Upload
                               a     Authentication Bypass
                               b     Software Identification
                               c     Remote Source Inclusion
                               d     WebService
                               e     Administrative Console
                               x     Reverse Tuning Options (i.e., include all except specified)
       -timeout+          Timeout for requests (default 10 seconds)
       -Userdbs           Load only user databases, not the standard databases
                               all   Disable standard dbs and load only user dbs
                               tests Disable only db_tests and load udb_tests
       -useragent         Over-rides the default useragent
       -until             Run until the specified time or duration
       -update            Update databases and plugins from CIRT.net
       -useproxy          Use the proxy defined in nikto.conf, or argument http://server:port
       -Version           Print plugin and database versions
       -vhost+            Virtual host (for Host header)
      + requires a value

root@kali:~#
 ---------------------------------------------------------------------
EXAMPLE
----------------------------------------------------------------------


root@kali:~# nikto -Display 1234EP -o report.html -Format htm -Tuning 123bde -host 192.168.0.102
- Nikto v2.1.6
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP:          192.168.0.102
+ Target Hostname:    192.168.0.102
+ Target Port:        80
+ Start Time:         2018-03-23 10:49:04 (GMT0)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
+ Server leaks inodes via ETags, header found with file /, inode: 287, size: 11832, mtime: Fri Feb  2 15:27:56 2018
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect against some forms of XSS
+ The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ "robots.txt" contains 1 entry which should be manually viewed.
+ Uncommon header 'tcn' found, with contents: list
+ Apache mod_negotiation is enabled with MultiViews, which allows attackers to easily brute force file names. See http://www.wisec.it/sectou.php?id=4698ebdc59d15. The following alternatives for 'index' were found: index.html
+ Apache/2.2.22 appears to be outdated (current is at least Apache/2.4.12). Apache 2.0.65 (final release) and 2.2.29 are also current.
+ Allowed HTTP Methods: GET, HEAD, POST, OPTIONS
+ 371 requests: 0 error(s) and 9 item(s) reported on remote host
+ End Time:           2018-03-23 10:50:44 (GMT0) (100 seconds)
---------------------------------------------------------------------------
+ 1 host(s) tested
root@kali:~#
root@kali:~# firefox report.html

Yorum Gönderme

0 Yorumlar